ROx 400 EnDat22 FS

HEIDENHAIN rozširuje produktovú radu absolútnych snímačov ROx 400 o snímače s "vylúčením poruchy" vhodným pre bezpečnostné aplikácie.

Snímače sa budú vyrábať s hriadeľami 6 a 10 mm. Začiatok sériovej výroby je naplánovaný na I.Q 2014