MSE 1000

MSE1000 od firmy HEIDENHAIN poskytuje najlepšie podmienky pre dosiahnutie najvyššieho stupňa kvality v priemyselnej výrobe. Flexibilná vyhodnocovacia jednotka získava namerané hodnoty z automatizovaných viacbodových meracích systémov a zabezpečuje rýchlu komunikáciu s nadradenými počítačmi, rovnako aj tvorbu meracích protokolov pre dokumentáciu resp. pre ďalšie spracovanie.

Vďaka modulárnej konštrukcii a rôznym dostupným rozhraniam, možno MSE1000 prispôsobiť rôznym požiadavkám. Jednotlivé moduly umožňujú pripojenie veľa
rôznych meracích prístrojov s digitálnymi alebo analógovými hodnotami, výstup spínaných signálov a komunikáciu cez rôzne rozhrania. Vo všeobecnosti, je možné konfigurovať až do 250 meracích kanálov.

Bližšie informácie nájdete na nasledovnom linku :

http://www.heidenhain.de/de_EN/products-and-applications/subsequent-electronics/evaluation-electronics/mse-1000/