Meranie dĺžok              

 Meracie sondy a kontrola strojov
         

 Meranie uhlov a rotačné snímače  

 Indikácie polohy na konvenčných strojoch
         

 Riadenie obrábacích strojov      

uhlov a rotačné snímačeMeranie uhlov a rotačné snímače