Obchodné a servisné zastúpenie firmy HEIDENHAIN v rámci rozsiahleho a kompletného poradenstva od roku 2007 rozšírilo svoj program o radu rôznych školení, ktoré Vám prezentujeme v nasledovnej kompletnej ponuke.

 

 

 

 

 

 

 

 


P R O G R A M    Š K O L E N Í

KURZ č.1

Základy obsluhy a ovládania riadiaceho systému HEIDENHAIN iTNC530/TNC640 a programovanie pre začiatočníkov


Cieľová skupina: NC programátori, technológovia, obsluhy NC strojov
Predpoklady: Základné znalosti o obrábaní a o NC strojoch


KURZ č. 2

Programovanie pre pokročilých


Cieľová skupina: NC programátori, technológovia, obsluhy NC strojov
Predpoklady: Základný kurz iTNC530/TNC640


KURZ č. 3

Programovanie – Q-parametre, SmarT.NC


Cieľová skupina: NC programátori, technológovia, obsluhy NC strojov
Predpoklady: Programovanie pre pokročilých iTNC530/TNC640


KURZ č. 4

Školenie údržby iTNC530

 

I N F O R M Á C I E    P R E    Ú Č A S T N Í K O V

Miesto školenia:

KOPRETINA TN s.r.o.
Súvoz 1660
911 00 Trenčín


Trvanie kurzu č. 1, 2, 3: 3 dni
Trvanie kurzu č. 4: 2 dni

Začiatok školenia: vždy o 8.00 hod.


Termín školenia:

 

 

Cena školenia : 


Kurz č. 1, 2, 3: 300 EUR bez DPH/osoba/kurz
Kurzu č. 4: 350 EUR bez DPH/osoba/kurz
 


Kontakty:

tel.: +421 32 7442204, +421 32 7401701, +421 907 069 169
e-mail: alena.sedlackova@kopretina.sk


Formulár pre prihlásenie na školenie