Od roku 2007 vyrábame vertikálne obrábacie centrá s riadiacim systémom HEIDENHAIN rady VMC.

 

Príslušenstvo vo VMC

 

Štandardné príslušenstvo

 

Voliteľné príslušenstvo

 

Vertikálne obrábacie centrum VMC610

 

 

 

 

Základné technické údaje:

 

X/Y/Z:                                     610/410/460 mm

Upínacia plocha stola:           800 x 450 mm

Max. hmotnosť na stole:        400 kg

Otáčky vretena:                      6000 ot./min

 

Technické údaje :                                  

 

Stôl

Upínacia plocha stola                                         800 x 450            mm

Počet a šírka T - drážok                                     3 x 14 x 100         mm

 

Pohyby a zaťaženia

Pozdĺžny pohyb ( X-os )                                     610                       mm

Priečny pohyb ( Y-os )                                       410                       mm

Vertikálny pohyb ( Z-os )                                    460                       mm

Max. hmotnosť na stole                                      400                       kg

 

Vreteno

Kužeľ hl. vretena                                                ISO 40

Otáčky                                                                plynule regulovateľné 6.000 ot. / min

Výkon hl. motor (pri 100%ED/pri 25 % ED)      5.5/9.5                  kW        

 

Posuvy

 ( X-Y-Z)                                                             30/30/25               m/min

 

Presnosť

Presnosť polohovania podľa ISO 230-2            0,01                      mm

Presnosť opakovania  podľa ISO 230-2            0,005                    mm

 

Všeobecné informácie

Hmotnosť stroja netto                                         3800                     kg

Pôdorysná plocha                                              2.160 x 2.435       mm

Výška stroja                                                        2.550                    mm

 

 

Automatická výmena nástrojov s dvojčinnou rukou

Počet nástrojov                                                  20

Čas od upnutia k upnutiu                                   2,5                        sek

Max. priemer nástroja                                        100                       mm

Max. dĺžka nástroja                                            300                       mm

Max. váha nástroja                                             6                           kg

Potreba stlačeného vzduchu                             6                           bar

 

Štandardné príslušenstvo :

 

 

Vertikálne obrábacie centrum VMC1040
 

 

Základné technické údaje:

 

X/Y/Z:                                     1040/540/600 mm

Upínacia plocha stola:           1200 x 500 mm

Max. hmotnosť na stole:        800 kg

Otáčky vretena:                      12 000 ot./min

 

Technické údaje :                                  

Stôl

Upínacia plocha stola                                         1200 x 500          mm

Počet a šírka T - drážok                                     5 x 18 x 100         mm

 

Pohyby a zaťaženia

Pozdĺžny pohyb ( X-os )                                     1040                     mm

Priečny pohyb ( Y-os )                                       540                       mm

Vertikálny pohyb ( Z-os )                                    600                       mm

Max. hmotnosť na stole                                      800                       kg

 

Vreteno

 

Kužeľ hl. vretena                                                ISO 40

Otáčky                                                                plynule regulovateľné 12 000 ot. / min

Výkon hl. motor (pri 100%ED/pri 60 % ED)      15/20                    kW        

 

Moment na vretene (S6-40%/S6-25%)              105/135 Nm

 

Posuvy

 ( X-Y-Z)                                                             30/30/25               m/min

 

Presnosť

Presnosť polohovania podľa ISO 230-2            0,01                      mm

Presnosť opakovania  podľa ISO 230-2            0,005                    mm

 

Všeobecné informácie

Hmotnosť stroja netto                                         6400                     kg

Pôdorysná plocha                                              2900 x 2420         mm

Výška stroja                                                        2 840                    mm

 

Automatická výmena nástrojov

Počet nástrojov                                                  24

Čas od upnutia k upnutiu                                   2,5                        sek

Max. priemer nástroja                                        100                       mm

Max. dĺžka nástroja                                            300                       mm

Max. váha nástroja                                             6                           kg

Potreba stlačeného vzduchu                             6                           bar

 

Štandardné príslušenstvo :

 

 

Vertikálne obrábacie centrum VMC1320

 


 

Základné technické údaje:

 

X/Y/Z:                                     1320/700/710 mm

Upínacia plocha stola:           1450 x 700 mm

Max. hmotnosť na stole:        1000 kg

Otáčky vretena:                      12 000 ot./min

 

Technické údaje :                                  

Stôl

Upínacia plocha stola                                         1450 x 700          mm

Počet a šírka T - drážok                                     5 x 18 x 125         mm

 

Pohyby a zaťaženia

Pozdĺžny pohyb ( X-os )                                     1320                     mm

Priečny pohyb ( Y-os )                                       700                       mm

Vertikálny pohyb ( Z-os )                                    710                       mm

Vzdialenosť čela vretena od stola                      130-840               mm

Vzdialenosť osi vretena od stĺpa                        770                       mm

 

Max. hmotnosť na stole                                      1000                     kg

 

Vreteno

Kužeľ hl. vretena                                                ISO 40

Otáčky                                                                plynule regulovateľné 12 000 ot. / min

Výkon hl. motor (pri S1/S6-40%)                       15/25                    kW        

Moment na vretene (S6-40%/S6-25%)              105/135               Nm

 

Posuvy

 ( X-Y-Z)                                                             30/30/25               m/min

 

Presnosť

Presnosť polohovania podľa ISO 230-2            0,01                      mm

Presnosť opakovania  podľa ISO 230-2            0,005                    mm

 

Všeobecné informácie

Hmotnosť stroja netto                                         9600                     kg

Pôdorysná plocha                                              3200 x 2825         mm

Výška stroja                                                        3028                     mm

 

Automatická výmena nástrojov

Počet nástrojov                                                  24

Čas od upnutia k upnutiu                                   2,5                        sek

Max. priemer nástroja (Next empty)                  150                       mm

Max. dĺžka nástroja                                            300                       mm

Max. váha nástroja                                             6                           kg

Potreba stlačeného vzduchu                             6                           bar

 

Štandardné príslušenstvo :

 

Vertikálne obrábacie centrum VMC1620

 

Obrázok bude doplnený (poprípade si ho doplníme sami)

 

Základné technické údaje:

 

X/Y/Z:                                     1620/700/710 mm

Upínacia plocha stola:           1750 x 700 mm

Max. hmotnosť na stole:        2200 kg

Otáčky vretena:                      12 000 ot./min

 

Technické údaje :                                  

Stôl

Upínacia plocha stola                                         1750 x 700          mm

Počet a šírka T - drážok                                     5 x 18 x 125         mm

 

Pohyby a zaťaženia

Pozdĺžny pohyb ( X-os )                                     1620                     mm

Priečny pohyb ( Y-os )                                       700                       mm

Vertikálny pohyb ( Z-os )                                    710                       mm

Vzdialenosť čela vretena od stola                      130-840               mm

Vzdialenosť osi vretena od stĺpa                        770                       mm

 

Max. hmotnosť na stole                                      2.200                    kg

 

Vreteno

Kužeľ hl. vretena                                                SK 40

Otáčky                                                                plynule regulovateľné 12 000 ot. / min

Výkon hl. motor (pri S1/S6-40%)                       15/25                    kW        

Moment na vretene (S6-40%/S6-25%)              105/135               Nm

 

Posuvy

 ( X-Y-Z)                                                             30/30/25               m/min

 

Presnosť

Presnosť polohovania podľa ISO 230-2            0,01                      mm

Presnosť opakovania  podľa ISO 230-2            0,005                    mm

 

Všeobecné informácie

Hmotnosť stroja netto                                         10.000                  kg

Pôdorysná plocha                                              4.370 x 2.915       mm

Výška stroja                                                        3.050                    mm

 

Automatická výmena nástrojov

Počet nástrojov                                                  32

Čas od upnutia k upnutiu                                   2,5                        sek

Max. priemer nástroja                                        100                       mm

Max. dĺžka nástroja                                            300                       mm

Max. váha nástroja                                             7                           kg

Potreba stlačeného vzduchu                             6                           bar

 

Štandardné príslušenstvo :

 

Vertikálne 5 osové obrábacie centrum VU620

 

 

 

Základné technické údaje:

 

X/Y/Z:                                     620/520/460 mm

Priemer stola:                         650 mm

Max. hmotnosť na stole:        300 kg

Otáčky vretena:                      12 000 ot./min

 

Technické údaje  :                                  

Stôl

Priemer stola                                                      650                      mm

Centrážny otvor                                                  50H7x30              mm

Počet a šírka T - drážok                                     5 x 14H7              mm

Max. rozmery obrobku                                       Ø520x330L

 

Pohyby a zaťaženia

Pozdĺžny pohyb ( X-os )                                     620                       mm

Priečny pohyb ( Y-os )                                       520                       mm

Vertikálny pohyb ( Z-os )                                    460                       mm

Naklopenie                                                         -40° až 110°

Max. hmotnosť na stole                                      300                       kg

 

Vreteno

Kužeľ hl. vretena                                                BTT40

Otáčky                                                                plynule regulovateľné 12000 ot. / min

Výkon hl. motor (pri 100%ED/pri 60 % ED)      10/15                    kW        

 

Posuvy

 ( X-Y-Z)                                                             35/35/35               m/min

 

Presnosť

Presnosť polohovania podľa ISO 230-2            0,01                      mm

Presnosť opakovania  podľa ISO 230-2            0,005                    mm

Rozlíšenie spevňovania                                     0,001                    °

Opakovateľná presnosť B a C                           4                           “

Presnosť spevňovania B a C                             20                         “

 

Všeobecné informácie

Hmotnosť stroja netto                                         8500                     kg

Pôdorysná plocha                                              4210 x 2580         mm

Výška stroja                                                        2910                     mm

 

Automatická výmena nástrojov s dvojčinnou rukou

Počet nástrojov                                                  32

Čas od upnutia k upnutiu                                   2                           sek

Max. priemer nástroja                                        76 (127)               mm

Max. dĺžka nástroja                                            250                       mm

Max. váha nástroja                                             6                           kg

Potreba stlačeného vzduchu                             6                           bar

 

Štandardné príslušenstvo :